Vol 8, No 3 (2022)

May-June 2022

Table of Contents

Original Research Articles

PDF
296-300
Suhasini Attada, G. Venkateswara Rao, Krishna Rajesh Kilaru, Kalyani Nukala
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20221001
PDF
301-307
Suneel Vartak, Anup Petare, Krishna Veligandla, Rahul Rathod, Akhila Paspulate, Amey Mane
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20221197
PDF
308-313
V. Anandan, A. Kayalvizhi, C. Vijayabhaskar, R. M. Sobimeena
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20221198
PDF
314-319
Azra Ferheen Chaudhary, Shitij Goel, Archana Mehta
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20221199
PDF
320-324
Anam Shaikh, Sadiya Shaikh, Shobha A. Udipi, Gulrez H. Tyebkhan, Rama A. Vaidya
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20221200
PDF
325-337
Priyavathani Annie Malathy, Thamizhselvi S., Poornima H. R.
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20221201
PDF
338-343
Sanjay Kalra, Asit Mittal, Kapil Vyas, Roheet Mohan Rathod, Rahul Rathod, Seema Vikas Bhagat, Amey Mane, Dinesh Kumar Hawelia, Utsa Basu, Snehal Shah
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20221202
PDF
344-352

Case Reports

Eshan B. Henshaw, Love E. Okafor, Henry J. Ekpenyong
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20221015
PDF
353-357
PDF
358-360

Review Articles

Jayakar Thomas, Abir Saraswat, Sanjeev Aurangabadkar, Roheet Rathod, Rahul Rathod, Amey Mane
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20221204
PDF
361-367
Shaik Hafsa Kousar, T. V. L. Charishma Devi, V. Naveen
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20221205
PDF
368-370