Vol 7, No 6 (2021)

November-December 2021

Table of Contents

Original Research Articles

Ireen C. Bwalya, Som Lakhani, Christian Aldridge
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20214198
PDF
755-764
Fatema Khatun, Zakir Ahmed, Harasit K. Paul, Zinat Amin, M. S. Z. Chowdhury
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20214199
PDF
765-770
Gaurav Anil Deshmukh, Dhiraj S. Dhoot, Hanmant Barkate
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20214034
PDF
771-775
Manish Jain, Devendra Kumar Yadav, Asha Nyati, Mohan Lal
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20214200
PDF
776-781
Nisha Gupta, Rekha Sharma, Rukma L. Sharma
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20214201
PDF
782-786
Vaishnavi Duvvuru, K. Sadagopan, M. Sneha
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20214202
PDF
787-791
C. S. Janaki, Mukta Sachdev, Ritambhara K. R.
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20214203
PDF
792-799
Sana S., Bijayanti Devi, Mrudula S.
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20214204
PDF
800-804
Prathyusha Dasari, Swetha A. Chowdary, Haritha Samanthula, Soumya Ruvva
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20214205
PDF
805-810
Pooja Bains, Simplepreet Kaur
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20214206
PDF
811-815
K. Manoharan, Sowmya N., N. Ashok Kumar, D. Manoharan
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20214207
PDF
816-821
Sane Roja Renuka, Suzsmi Latha, D. Manoharan, Geo Danny C., Ramesh T. V.
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20214208
PDF
822-826
Yog R. Verma, Karaninder S. Mehta, Pushpinder S. Chauhan, Vikram K. Mahajan, Monika Chandel, Hitender K. Sharma, Anuj K. Sharma, Reena K. Sharma, Amit Chauhan
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20214209
PDF
827-834
Mary Zothanpuii Chhangte, Shikha Verma, Anita Marak, Binod Kumar Thakur
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20214210
PDF
835-839
Ayesha Khalid, Savita Chaudhary, Kshitij Saxena, Gaurav Paliwal, Chandni Jain, Aliza zaidi
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20214211
PDF
840-847
Dhiraj S. Dhoot, Namrata Mahadkar, Hanmant Barkate
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20214212
PDF
848-851

Systematic Reviews

Nishitha Gopal Rao, Hai Xia Jing, Ahmed Raihan Kabir, Rohit Surthi
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20214213
PDF
852-862

Case Reports

Alan A. Katz, Kristin Thomson, Ursa Amin
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20214214
PDF
863-865
Surender Singh, Siddhi B. Chikhalkar, Aditi A. Shende, Vidya D. Kharkar, Prateek Oswal
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20214215
PDF
866-868
Nitika Sanjay Deshmukh, Ravindranath Brahmadeo Chavan, Anil Prakash Gosavi, Supriya Ashok Kachare
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20214216
PDF
869-871
Rajesh Munusamy, Nithin Nagaraja
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20214217
PDF
872-875

Review Articles

Kiran Godse, S. G. Parasramani, Abhishek De, Nitesh Kumar Singh, Pallavi Kawatra
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20214218
PDF
876-881