Vol 7, No 5 (2021)

September-October 2021

Table of Contents

Original Research Articles

PDF
613-616
Ahmed Raihan Kabir, Hai Xia Jing
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20213337
PDF
617-622
Bikkasani U. P. Lakshmi Kishan Rao, K. Satyanarayana Rao
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20212789
PDF
623-629
Lasya Mandadi, N. Rajendran, P. Shakthi, Vandana S.
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20212767
PDF
630-635
Remya Raj Rajamohanan, Manjiri Phansalkar, Sheela Kuruvila
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20213164
PDF
636-641
Santosh Kumar Singh, Prannav Satyaraj, Prasoon Sachan
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20213174
PDF
642-646
Subrata Kumar Das, Saptadipa Das
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20213338
PDF
647-651
Neeti Kumari, Sunanda Verma, S. D. S. Rawat, A. K. Mehta, Astha Pant
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20213339
PDF
652-657
M. Sneha, Kumaravel Sadagopan, Vaishnavi D.
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20213340
PDF
658-662
Anil Abraham, Anil Ganjoo, Sheilly Kapoor, Divya Sharma, Abhay Talathi
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20213341
PDF
663-667
Unmesh S. Keshwar, Sanjay U. Nipanikar, Ankita R. Kasabe, Priyanka B. Patil
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20213342
PDF
668-676
Savita Chaudhary, Chandni Jain, Gaurav Paliwal, Priyanka Shukla
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20213343
PDF
677-683
Shruti Appannavar, Kiran ., Amit Ashok Ingalagi, Rohith .
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20213344
PDF
684-686
Bikkasani U. P. Lakshmi Kishan Rao, K. Satyanarayana Rao
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20212790
PDF
687-691
Darshana R. Kundale, Anil P. Gosavi, Ravindranath B. Chavan, Neelamkumari Bhatt
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20213345
PDF
692-696
Nivin Simon, Mulamoottil George Varghese, A. J. S. Pravin, M. K. Padmaprasad, S. Rajagopal, M. Vijayabharathi, Sushma I.
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20213346
PDF
697-701
Deepa Mala Subba, Nandakishore Thokchom, Linda Kongbam, Erika Salam, Deepa Yumnam
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20213347
PDF
702-707
Subrata Kumar Das, Saptadipa Das
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20213348
PDF
708-712
Monali Sahu, Vasudha Belgaumkar, Ravindranath B. Chavan
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20213349
PDF
713-719
Subrata Kumar Das, Saptadipa Das
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20213350
PDF
720-723

Case Series

Lim Shiau Ping, Kamalbarathi A. L. N. Barathilingam
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20213351
PDF
724-729

Case Reports

Jennifer Seyffert, Alysa Herman, Brian Katz, Daniel Rivlin
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20213352
PDF
730-733
Abhinav David, Divyanshu Srivastava
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20213353
PDF
734-737
Yogesh Devaraj, Ranga Swaroop Mukunda, Priyanka Yogananda Yadav, Taranpreet Kaur Kalra, Shaik Mohammed Obeidullah
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20213354
PDF
738-740

Review Articles

Vannia C. Teng, Prima K. Esti
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20213355
PDF
741-747
Neethu Mary George, Amruthavalli Potlapati
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20213356
PDF
748-752

Letter to the Editor

Nithya V. P. S., Reena Rai, Umamaheswari G.
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20213357
PDF
753-754