Vol 7, No 1 (2021)

January-February 2021

Table of Contents

Original Research Articles

Suganya Sekar, Samuel J. Daniel
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20204934
PDF
1-6
Bela Shah, Neha Jangid, Aswini A. Naidu
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205463
PDF
7-10
Krishna Rajesh Kilaru, Suhasini Attada, Pooja Munnangi, Manogna Chowdary Kilaru
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20204997
PDF
11-17
R. D. Kharkar, Dhiraj S. Dhoot, Gaurav A. Deshmukh, Hanmant Barkate
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205013
PDF
18-21
Samar A. Khan, Jazem A. Mahyoub, Khalid M. Al-Ghamdi, Fatehia N. Gharsan, Somia A. Mohammed Elhassan, Tariq S. Alghamdi
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205589
PDF
22-27
Anu Gupta, Alisha ., Sandeep Kaur, Prabhjot Kaur Gill
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205590
PDF
28-32
PDF
33-37
Vinay Saraf, Satyaprakash Mahajan, Gaurav Deshmukh, Dhiraj Dhoot, Hanmant Barkate
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205592
PDF
38-43
M. Vijaya Bharathi, Neetha L., S. Murugan, S. Rajagopal, J. Nivin Simon
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205593
PDF
44-47
Ramesh Aravamuthan, Shabari Arumugam
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205594
PDF
48-52
Krishnendra Varma, Ujjwal Kumar, Praneeta Jain
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205595
PDF
53-57
Vrutika H. Shah, Vidya D. Kharkar
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205596
PDF
58-63
Ramesh A., Yuva Priya B.
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205597
PDF
64-68
Darshana Sundaresh, S. Kumaravel, M. Anbumalar
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205598
PDF
69-72
Abin Abraham Itty, Rajiv Sridharan, Anoop Thyvalappil, Bindurani Sudhamani
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205599
PDF
73-77
Naphisabet Wanniang, Pankaj Shukla, Varadraj V. Pai
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205600
PDF
78-84
Titiksha Hans, Devendra Kumar, Soumya Agarwal, Aliza Shoeb Zaidi, Swosti Mohanty, Aditi Wadhwa
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205601
PDF
85-90
Anu Gupta, Alisha ., Ramgopal Saini, Sandeep Kaur
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205602
PDF
91-95
Jayakar Thomas, Siddhartha Das, Sunil Ghate, Manas Chatterjee, Sharad Teltumde, Sujeet Narayan Charugulla, Suyog Mehta, Amey Mane, Rahul Rathod, Ravindra Kale
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205603
PDF
96-107
Krishna Rajesh Kilaru, Kavya Chekuru, Pooja Munnangi, Mallesari Chennur, Babitha Sukhavasi, Manogna Chowdary Kilaru
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205604
PDF
108-112

Case Series

Anil P. Gosavi, Ravindranath B. Chavan, Darshana R. Kundale, Neelam Bhatt
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205605
PDF
113-117
Olasseri K. R. Mariyath, Sreekanth Sukumarakurup, Koyakutty A. Samad, Keerankulangara Devi, George Nikhil, Ulpurath Minu, Premachandran Mekha, Mohamed Shaan
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205606
PDF
118-122

Case Reports

Milad Heydari-Kamjani, Jessica Forbes, Lailah Issac, Michelle Demory Beckler, Marc M. Kesselman
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205607
PDF
123-125
Ruple Jairath, Neil K. Jairath, Timothy Vandenboom, Michael T. Goldfarb
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205608
PDF
126-128
Sahar H. Alsharif, Reda H. Saifaldeen, Logain G. Alghanemi
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205609
PDF
129-131
Avinash Pravin, Geo Danny Celestin, Ashok Kumar, D. Manoharan
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205610
PDF
132-134
Neethu Mary George, Amruthavalli Potlapati
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205611
PDF
135-137
Sachin Dhawan, Naina Jain, Meenakshi Batrani
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205612
PDF
138-140

Review Articles

Jayakar Thomas, Anchala Parthasaradhi, A. K. Bajaj, Mukesh Girdhar, Asok Ghoshal, Rizwan Haq, Maleeka Sachdev, Anil Ganjoo, Bikash R. Kar
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20205613
PDF
141-149

Short Communication

PDF
150-154