Vol 6, No 6 (2020)

November-December 2020

Table of Contents

Original Research Articles

Shamsun N. B. Mannan, Muhammad A. Bakar, Shaikh H. Mamun, Rajat S. R. Biswas, Istiaque Hossain
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20204560
PDF
723-728
Karthik Raja S., Shahul Hameed G.
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20203962
PDF
729-732
Rajeshwari K. A., Geetha M., Kiran B.
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20203982
PDF
733-738
Sukanya G., Ashok Kumar N., Manoharan D., Manoharan K.
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20204436
PDF
739-743
Nikhil N., Mamatha P., Hanumanthayya K.
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20204457
PDF
744-749
Priyam Bhaskar Rai, Pragya Khushwaha
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20204561
PDF
750-754
Jasleen Kaur, Tanreet Kaur
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20204562
PDF
755-758
Sahithi Chapalamadugu, A. Vijaymohan Rao
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20204563
PDF
759-765
Jeena Dixon D., Rajesh Rajagopal
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20204564
PDF
766-768
Geetanjali S. Ghorpade, Kranti S. Kadam, Amey Y. Angane, Vishnu B. Unnithan
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20204565
PDF
769-775

Case Series

Yohanes Firmansyah, Jessica Elizabeth, Sukmawati Tansil Tan
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20204566
PDF
776-783

Case Reports

Neil K. Jairath, Ruple Jairath, Krislyn Porter, Jon C. Davis
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20204567
PDF
784-787
Vannia C. Teng, Prima K. Esti, Sweety Pribadi
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20204568
PDF
788-791
Romita Bachaspatimayum, Kago Yaku
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20204569
PDF
792-794
Haritha Thiruveedhula, Arunasree Kurapati, Haritha Samanthula, Madhu K. Reddy Bora
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20204570
PDF
795-797
Pooja Kondadi, Siddalingappa Karjigi, Kallappa C. Herakal, Sreelekha Challagundla
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20204571
PDF
798-800
Abarna Lakshmi Ravi, Rajganesh Ravichandran, Nikhil Cherian Sam, Jaya Shree Dilibatcha, Raveena Pachal Balakrishnan
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20204572
PDF
801-803
Syed Shamsul Hasan Tariq
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20204573
PDF
804-808
Vivekananda Ittigi, Aparna Anto
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20204574
PDF
809-812

Review Articles

Joana R. Lascasas, Joana S. Peixoto, Sofia C. Vedor
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20204575
PDF
813-820
Safi Abbas Rizvi, Som Lakhani
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20204576
PDF
821-826
Malvika Kohli, Hema Pant, Rasya Dixit, Anchala Parthasaradhi
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20204577
PDF
827-836